Verantwoording
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan givingandgetting.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Givingandgetting.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@himmelblau.nl . Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Himmelblau worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Linken en verwijzen naar de pagina’s van givingandgetting.nl op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

 

Privacy Statement

Givingandgetting.nl heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van de bezoekers van onze site zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

Alle gegevens die door de site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die jij aan de site geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Onze e-mailformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam en e-mail). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor directe feedback en om bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te kunnen nemen.

Onze site bevat links naar andere sites die niet tot het netwerk behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kun je contact  info@himmelblau.nl met ons opnemen.